NAJNOVIJE VESTI: UZBUNJIVAČU MURATU MEHMETIJU I PORTALU INSAJDERI DODELJENA NAGRADA ZA... više
Civilno Društvo

Civilno Društvo

U okviru ovog programa, Kosovska Fondacija za Civilno Društvo se angažuje da podrži lokalne civilne inicijative koje vode ka snažnom pokretu civilnog društva koji će promovisati demokratsku kulturu i odgovoriti na socio-ekonomske potrebe Kosova. Konkretno, poslednjih godina KCSF se angažuje za stvaranje povoljnije sredine za funkcionisanje civilnog društva na Kosovu.

Elektronski informator KCSF-a

više

Najčešče Postavljana Pitanja?

Šta predstavlja Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR)?više