Programi për Angazhim Qytetar

Programi për Angazhim Qytetar (CEA) në Kosovëështë një iniciativë pesë vjeçare zbatuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Agjencinë e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID).Është një përkushtim për të kultivuar një kulturë të aktivizmit që e bën jetën nëpër lagjet dhe qytetet tona më të mirë, më të dashur dhe më kuptimplotë. Kjo nismë e imagjinon një të ardhme të ndërtuar në themelet e një shoqërie civile, e cila përmes aktivizmit të guximshëm, përfaqësimit nga poshtë-lart, bashkëpunimit të gjithanshëm, veprimit profesional, transparencës në të gjitha hallkat e jetës publike dhe institucionale dhe përdorimit ndryshe të burimeve sjell ndryshim rrënjësor në komunitetet tona. Po kështu, kjo nismë e synon një ndjesi të rigjetur të solidaritetit ndaj njëri-tjetrin.   

Duke ndërtuar tutje mbi dijen dhe përvojën e fuqishme të zërave më të shquar dhe të udhëheqësve të fushave të mbështetjes profesionale të shoqërisë civile dhe bashkëpunimin institucional, Programi për Angazhim Qytetar është një përkushtim serioz për të shtuar, demokratizuar dhe për të mbrojtur fuqinë që komunitetet tona kanë për të sjellur ndryshim dhe për të përparuar. Përmes përpjekjeve për koordinim të qëndrueshëm, ndërveprim të mirëfilltë dhe përmes përmirësimit të kapaciteteve të atyre që janë përditë të përfshirë në aktivizëm, Programi për Angazhim Qytetar do të çojë përpara një numër të madh veprimesh, që mbështeten në këto tri shtylla qenësore: komuniteti, besimi dhe mobilizimi i burimeve. 

Të fundit nga CEA

Qëllimet & Aktivitetet

Angazhimi i komunitetit
Bashkëpunimi ndërsektorial
Diversifikimi i burimeve

Thirrjet e hapura për trajnime

.

Thirrjet e hapura për grante

Arritjet Kryesore

Tregimet e suksesit

Trajnimet digjitale

Fotot

25 Shkurt 2024
Përmbyllet edicioni i dytë i Akademisë për Udhëheqësi në Komunitet
21 Shkurt 2024
Përfituesit e parë të mini-granteve për dy iniciativat e dala nga gjenerata e parë e CLA

Videot

1 2 13
Studimi mbi ekosistemin ligjor, rregullativ dhe të praktikave të vullnetarizmit
Çka ofron Akademia për Udhëheqësi në Komunitet?

Instrumentet

Dokumentet Kryesore

Lista e dokumenteve

CEA
Të fundit
Qëllimet & Aktivitetet
Thirrjet e hapura
Arritjet kryesore
Trajnimet digjitale
Instrumentet
Dokumentet kryesore