Kosovar Civil Society Foundation

Za više od 25 godina, KCSF dosledno radi za stvaranje više participativnog i demokratskog društva na Kosovu kroz omogućavanje civilnom društvu da postane aktivan akter u javnom životu Kosova

Najnovije

750 Dodeljenigrantovi 1,200 Održane obuke 50 Istraživanjai analize 1,000,000 Uticalo na građane 30,000,000 Izdvojenasredstva 2,000 Podržane organizacije 100 Uticalona politike i zakone 50 Sprovedeni projekti
750 Grante 1,200 Trajnime 50 Hulumtimedhe analiza 1,000,000 Qytetarë 30,000,000 Fonde të ndara 2,000 Organizata 100 Ligje 50 Projekte

Aktuelni projekti

Osnovni grant koji podržava Strateški okvir KCSF-a za zna?ajno angažovanje civilnog društva na Kosovu.
Program grantova za podršku participativnom zagovaranju civilnog društva u korist grupa građana sa kojima rade. ​
Program za ja?anje zajednica, me?usektorskog poverenja i mobilizaciju resursa civilnog društva.
Program razvoja kapaciteta civilnog društva na Kosovu.

Funkcije

Mobilisanje i pružanje adekvatne finansijske podrške inicijativama civilnog društva.
Pružanje osnovnih i naprednih programa za izgradnju kapaciteta za i o civilnom društvu
Stvaranje relevantnog znanja i podataka o civilnom društvu i zaštite i širenje gra?anskog prostora.
Home
Najnovije
KCSF u brojevima
Projekti
Funkcije
Opšta statistika
Grantovi
Explore Social Media