Kosovar Civil Society Foundation

Za više od 25 godina, KCSF dosledno radi za stvaranje više participativnog i demokratskog društva na Kosovu kroz omogućavanje civilnom društvu da postane aktivan akter u javnom životu Kosova

Najnovije

750 Grantetë ndara 1,200 Trajnime të mbajtura 50 Hulumtimedhe analiza 1,000,000 Qytetarë të ndikuar 30,000,000 Fondetë ndara 2,000 Organizata të mbështetura 100 Politika&Ligjetë ndikuara 50 Projekte të zbatuara
750 Grante 1,200 Trajnime 50 Hulumtimedhe analiza 1,000,000 Qytetarë 30,000,000 Fonde të ndara 2,000 Organizata 100 Ligje 50 Projekte

Aktuelni projekti

Funkcije

Mobilisanje i pružanje adekvatne finansijske podrške inicijativama civilnog društva.
Pružanje osnovnih i naprednih programa za izgradnju kapaciteta za i o civilnom društvu
Stvaranje relevantnog znanja i podataka o civilnom društvu i zaštite i širenje gra?anskog prostora.
Home
Najnovije
KCSF u brojevima
Projekti
Funkcije
Opšta statistika
Grantovi
Explore Social Media