Adresa Fazli Grajqevci 4/a, 10000, Prishtinë, Kosovë
Tel/Fax: +381 (0)38 248 643
+381 (0)38 248 636
[email protected]
KOSOVSKA FONDACIJA ZA CIVILNO DRUŠTVO

Programi

Kosovska fondacija za civilno društvo, u okviru svog delovanja angažovana je u dva glavna programa:

  • Program razvoja civilnog društva
  • Program podrške procesu evropske integracije

Osim toga, KCSF pruža finansijsku podršku za inicijative civilnog društva koje su u okviru dva glavna programa KCSF-a, preko Fonda monetarne pomoći civilnom društvu.


Ipak, veliki broj projekata i aktivnosti KCSF-a su povezani i preduzimaju se u okviru oba programa, doprinoseći uključivanju sektora civilnog društva u proces evropskih integracija.
 

Upisi se u KCSF

Budite informisani o najnovijim dešavanjima putem upisivanja u KCSF bazu podataka Upisi

Elektronski informator KCSF-a

više

Najčešče Postavljana Pitanja?

Šta podrazumevamo pod zakonodavstvom za civilno društvo?više