NAJNOVIJE VESTI: KCSF ANNOUNCES ITS SECOND EXECUTIVE PROGRAM IN COOPERATION WITH THE COLLEGE... više
Fondovi za Civilno Društvo

Šeme primenjene od KCSF-a

Unapređenje demokratskog društva (DSP)

Tokom 2014 – 2018, DSP će podržavati projekte koji će imati uticaja na društvu i pružiće institucionalnu podršku organizacijama koje sistematski prate i podstiču ove promene. DSP stremi ka postizanju pozitivnih promena na lokalnom i centralnom nivou.     

Za više informacija, molimo vas da klikirate ovde.
 
Kanadski fond za lokalne inicijative (CFLI)

KCSF je lokalni partner Ambasade Kanade za primenu Kanadskog fonda za lokalne inicijative (CFLI) na Kosovu. Preko ovog fonda pruža se direktna podrška neprofitabilnim organizacijama koje rade u polju lokalnog razvoja. U pozivima za apliciranje CFLI-a navode se polja gde aplikanti mogu aplicirati. Ovi pozivi se objavljuju jednom godišnje.       

Poziv za aplikacije CFLI 2014-2015

Poziv za aplikacije CFLI 2015-2016


Poziv za aplikacije CFLI 2016-2017


Poziv za aplikacije CFLI 2017-2018


Šema grantova za početno zastupanje od organizacija  za zajednice

Kancelarija Evropske unije na Kosovu (EU) preko projekta "Šema grantova za početno zastupanje od organizacija  za zajednice", koji se realizuje od strane Kosovske fondacije za civilno društvo (KCSF) pružiće finansijsku podršku za inicijative organizacija za zajednice na Kosovu.

 


Poziv za apliciranje za finansijsku podršku za umrežavanje i predstavljanje (KCSF)

Kosovska fondacija za civilno društvo (KCSF), sa ciljem osnaživanja uloge civilnog društva u izradi i primeni politika koje se tiču zajednice i šire javnosti, preko pospešivanja zajedničkih aktivnosti sa partnerima, pruža finansijsku podršku za učlanjivanje NVO-a za regionalne mreže/međunarodno i regionalno predstavljanje/međunarodne organizacije u ovom sektoru.

Sve informacije o kriterijumima i načinu apliciranja, uključujući formulare i smernice za apliciranje, mogu se preuzeti na linkove ispod:

 

Poziv za predstavljanje

 

Poziv za umrežavanje

Sva pitanja u vezi aplikacije za grantove iz ove šeme mogu se poslati na email kcsfsida@kcsfoundation.org.


Grantovi za projekte

Informacije oko dobitnika grantova.

Elektronski informator KCSF-a

više

Najčešče Postavljana Pitanja?

Šta predstavlja IPA - Instrument za predpristupnu pomoć?više