LAJMI I FUNDIT: KCSF ANNOUNCES ITS SECOND EXECUTIVE PROGRAM IN COOPERATION WITH THE COLLEGE OF... më shumë
FONDACIONI KOSOVAR PËR SHOQËRI CIVILE

Përfundojnë trajnimet nga KCSF në Mitrovicë

Një sërë trajnimesh për organizata të shoqërisë civile, të organizuara nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) dhe të implementuara nga NGO Aktiv u mbajtën në Mitrovicë.


Në këto edicione ndërdisiplinore të zhvillimit të organizatave të shoqërisë civile, u përfshinë një total prej 46 pjesëmarrësish.


Trajnimet, të cilat përfshinë edhe elementë të ushtrimeve dhe rasteve praktike, u zhvilluan në gjuhën serbe, nga data 22 shtator 2017 deri më 30 janar 2018.


Përmbyllja e suksesshme e këtyre trajnimeve, të mbajtura në pjesën veriore të qytetit, shënoi përcjelljen e njohurive thelbësore për zhvillimin e organizatave të shoqërisë civile dhe rolin e tyre në forcimin e demokracisë dhe përfaqësimit qytetar.


Temat e trajnimeve përfshinin hartimin e projekt-propozimeve, menaxhimin financiar, organizimin dhe qeverisjen e brendshme të OSHC-ve dhe pjesëmarrjen organizatave të shoqërisë civile në hartimin e ligjeve.


Gjatë vitit 2017 dhe në fillim të 2018-s, KCSF ka mbajtur një sërë trajnimesh me një larmi temash të një rëndësie domethënëse për organizatat dhe zhvillimin e shoqërisë civile në Kosovë.


Si rrjedhojë e kësaj mbështetjeje të vazhdueshme që ka mbuluar shumicën e komunave të Kosovës, mbi 200 organizata të shoqërisë civile janë bërë përfituese të drejtpërdrejta të ngritjes së kapaciteteve nga KCSF.

Regjistrohu në KCSF

Informohu mbi zhvillimet e fundit duke u regjistruar në databazën e KCSF-së Regjistrohu

Informatori Elektronik i KCSF-së

më shumë

Pyetjet më të shpeshta?

Cilat lloje të aktiviteteve konsiderohen për përfitim publik?më shumë