LAJMI I FUNDIT: KCSF ANNOUNCES ITS SECOND EXECUTIVE PROGRAM IN COOPERATION WITH THE COLLEGE OF... më shumë
FONDACIONI KOSOVAR PËR SHOQËRI CIVILE

Këshillim gjatë punës

Me qëllim të adresimit të nevojave konkrete të OShC-ve dhe institucioneve publike në mënyrë adekuate, Qendra do të ofrojë këshillim gjatë punës. Përmes këshillimit gjatë punës synohet transferimi i njohurive personale dhe të organizatës, të fituara nga studimet dhe përvoja e punës në fushat përkatëse. Në këtë mënyrë, KCSF së bashku me partnerët, përmes Qendrës do të ofrojë përkrahje për të adresuar nevojat konkrete të OShC-ve/institucioneve publike në çështjet që kanë të bëjnë me fushat e ekspertizës që mbulohen nga Qendra. 


Kush mund të përfitojë nga këshillimi gjatë punës?

  • Organizatat e shoqërisë civile;
  • Institucionet publike.

Si të aplikoj për këshillim gjatë punës?

  • Bëni identifikimin e përafërt të çështjes që mendoni ta adresoni përmes këshillimit gjatë punës;
  • Çështja të cilën keni identifikuar duhet të jetë brenda kornizës së fushave të cilat mbulohen nga Qendra;
  • Çështja të cilën e adresoni duhet që të jetë në kuadër të planit vjetor të aktiviteteve të organizatës/institucionit tuaj;
  • Kontaktoni stafin e Qendrën për të plotësuar aplikacionin për këshillim gjatë punës, apo shkarkoni aplikacionin në webfaqen www.kcsfoundation.org, dhe të plotësuar e dërgoni në adresën elektronike office@kcsfoundation.org;
  • Stafi i Qendrës do ta vlerësojë aplikacionin tuaj dhe do t’ju informojë për rezultatin e vlerësimit.

Bazuar në vlerësimin që do të bëhet nga aplikacioni dhe në bashkëpunimin me organizatën/institucionin aplikues, Qendra do të hartojë planin e detajuar për këshillim gjatë punës  dhe do të përzgjedhë njohësit/trajnerët adekuat për çështjen tuaj.


Regjistrohu në KCSF

Informohu mbi zhvillimet e fundit duke u regjistruar në databazën e KCSF-së Regjistrohu

Informatori Elektronik i KCSF-së

më shumë

Pyetjet më të shpeshta?

Nga cilat programe komunitare përfiton shoqëria civile në Kosovë?më shumë