PODRŠKA ZA UMREŽAVANJE

U okviru programa EJA Kosovo, Kosovska fondacija za civilno društvo (KCSF), sa ciljem jačanja uloge civilnog društva u razvoju demokratije, nudi finansijsku podršku za članstvo NVO-a u regionalnim i međunarodnim mrežama, za podsticanje zajedničke akcije sa regionalnim i međunarodnim partnerima. 

KO SE MOŽE PRIJAVITI? 

Domaće nevladine organizacije, osim isključenih kategorija u nastavku: 

 • Uprkos svom pravnom statusu, sportski klubovi, sportski savezi, amaterska kulturna društva ili verske organizacije, koje su registrovane kao NVO, nisu cilj grantova KCSF-a. 
 • Slično, nevladine organizacije koje predstavljaju poslovne subjekte ili slične subjekte koji očigledno imaju finansijsku sposobnost da pokriju troškove svoje organizacije ili podrže njihove aktivnosti, nisu cilj grantova KCSF-a. 
 • Ogranci stranih i međunarodnih NVO-a registrovanih na Kosovu nemaju pravo da se prijave. 

KRITERIJUMI ZA PODNOŠENJE PRIJAVE 

Sve prijave će biti pojedinačno pregledane i ocenjene od strane Komisije za ocenjivanje na osnovu sledećih kriterijuma: 

 • Koristi koje će organizacija imati od ovog članstva. 
 • Kompatibilnost misije i delokruga organizacije koja podnosi prijavu sa misijom i delokrugom mreže u kojoj se traži članstvo. 
 • Da ih ne vode ili rukovode politički izložene osobe (PEP)1
 • Prihvata i obavezuje se da će poštovati Osnovne vrednosti za EJA grantove2
 • Među prijavama koje isto ispunjavaju gore navedene kriterijume, prioritet će imati:  
 • Koje ne mogu pokriti članarinu iz nekog drugog izvora. 
 • Organizacije koje ranije nisu imale grant za umrežavanje. 

ŠTA SE FINANSIRA? 

 • Plaćanje članstva u regionalnim/međunarodnim mrežama (membership fee). 
 • Troškovi bankovnog transfera. 

PODNOŠENJE PRIJAVE 

Podnošenje prijave za podršku umrežavanju vrši se preko online sistema za podnošenje prijave. 

Vodič za podnošenje prijave dostupan je ovde. 

* U videu koji možete pronaći na ovom linku možete pogledati uputstva za registraciju i korišćenje sistema za podnošenje prijave: https://bit.ly/3PbAXIC. Ukoliko naiđete na poteškoće ili vam trebaju dodatna objašnjenja u vezi sa ovim sistemom, molimo vas da nas slobodno kontaktirate putem e-maila ili telefona. 

Sva pitanja u vezi sa ovim oblikom podrške možete poslati na elektronskoj pošti eja@kcsfoundation.org