Najnovije

Angažovanje za zajedničku akciju (EJA Kosovo) je program KCSF-a koji podržava inicijative civilnog društva kroz grantove i izgradnju kapaciteta sa opštim ciljem da značajno doprinese demokratskom i socio-ekonomskom razvoju Kosova. Osmišljen kao zajednički mehanizam finansiranja, EJA Kosovo trenutno sufinansiraju Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) i Švedska. Sa fokusom na angažovanje i učešće građana

Više detalja

KCSF u medijima

16 фебруар 2024
Studija o pravnom, regulatornom i praktičnom ekosistemu volontiranja ​
26 септембар 2023
Šta nudi Akademija za liderstvo u zajednici?
19 септембар 2023
Šta c?ete nau?iti na Akademiji za liderstvo u zajednici?
15 септембар 2023
Drugo izdanje Akademije za liderstvo u zajednici
14 септембар 2023
18 mladih ljudi je sertifikovano u prvom izdanju Akademije za liderstvo u zajednici
14 септембар 2023
Akademija za liderstvo u zajednici
30 јун 2023
Pasojat nga moskoordinimi me aleatët – Taulant Hoxha, 60 Minuta, 30.06.2023
24 април 2023
Reactions in Kosovo to EU visa free travel
24 новембар 2022
Akademija za liderstvo u zajednici
Više detalja