ZEMLJA kroz institucionalni grant u okviru Programa EJA Kosovo, je pored letnjih kampova, angažovano da kroz inovativne metode obrazovanja i dugoro?nog volontiranja podsti?e mlade ljude sa manje mogu?nosti da u?estvuju u javnoj sferi, da razviju svoje kapacitete da postanu agenti pozitivne promene. ZEMLJA je do sada uspela obu?iti preko 3.700 mladih devojaka i de?aka u razli?itim programima, preko 100 nastavnika u metodologiji „U?enje kroz iskustvo”, i proširila je primenu metodologije „Edukativno volontiranje” u 45 razli?itih klubova i u preko 16 opština i mnoge druge aktivnosti.

EJA Kosovo je Program KCSF-a podržan od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju i Švedske.

-TOKA
Programi EJA Kosovë