TOKA përmes grantit institucional në kuadër të Programit EJA Kosovë, krahas kampeve verore, është angazhuar që përmes metodave inovative të arsimit dhe vullnetarizimit afatgjatë t’i nxitë të rinjtë me mundësi më të pakta të pjesëmarrjes në sferën publike, të zhvillojnë kapacitetet e tyre për t’u bërë agjentë të ndryshimit pozitiv. Deri tani, TOKA ka arritur të trajnojë mbi 3,700 vajza dhe djem të rinj në programe të ndryshme, mbi 100 mësimdhënës në metodologjinë “Të nxënit përmes përvojës”, dhe ka zgjeruar aplikimin e metodologjisë së “Vullnetarizmit Edukativ” në 45 klube të ndryshme dhe në mbi 16 komuna dhe shumë aktivitete të tjera.
EJA Kosovë, është program i KCSF-së i cili përkrahet nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim dhe Suedia.
-TOKA
Programi EJA Kosovë