Svojim dugotrajnim angažmanom na izgradnji kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva, kroz uporno zagovaranje i lobiranje za napredniji institucionalni i pravni okvir za uklju?ivanje civilnog društva u sve faze procesa kreiranja politika, ali i kroz dosledno promovisanje javnih debata o Standardima i vrednostima Evropske Unije, verujem da je KCSF dao nemerljiv doprinos procesu integracije zemlje u EU.

-Igor Vidacak
Bivši šef Vladine kancelarije za NVO-ove u Hrvatskoj