Zahtev za podnošenje predloga: Po?etna studija o ekosistemu i mogu?nostima volontiranja na Kosovu

U okviru Programa Gra?anskog Angažovanja, Kosovska fondacija civilnog društva (KCSF) poziva stru?njake, tim stru?njaka, NVO ili kompanije da podnesu svoj predlog za razvoj „Po?etne studije o ekosistemu i mogu?nostima volontiranja na Kosovu”.

Rok za podnošenje je 27. mart 2022.

Prijave se podnose putem e-mail-a tender@kcsfoundation.org sa referentnim brojem RFP 01/2022 nazna?enim u naslovu. Za ovaj tender prihvataju se samo prijave na engleskom jeziku. Prijave poslate nakon isteka roka i one koje ne ispunjavaju uslove i obrasce ne?e se razmatrati.

Detaljne informacije o tenderu, zajedno sa potrebnim obrascima koje treba popuniti, možete preuzeti u prilogu ispod.