Ponovno oglašavanje zahteva za predloge: Stru?njak/ci za izradu metodologije razvoja zajednice i organizacije

U okviru Programa Gra?anskog Angažovanja, KCSF poziva stru?njaka/e da podnesu svoje predloge za izradu metodologije razvoja zajednice i organizovanja – CDOM.

Prijave se dostavljaju putem e-mail-a na tender@kcsfoundation.org sa referentnim brojem RFP 03/2022 nazna?enim u naslovu. Za ovaj tender prihvataju se samo prijave na engleskom jeziku. Prijave poslate nakon isteka roka i one koje ne ispunjavaju uslove i obrasce ne?e se razmatrati.

Rok za podnošenje: 5 maj 2022. godine.

Detaljne informacije o tenderu, zajedno sa potrebnim obrascima koje treba popuniti, možete preuzeti u prilogu ispod.