KALENDAR GRANTOVA KCSF-A ZA CIVILNO DRUŠTVO 2024

Tokom 25 godina, KCSF je finansijski podržao preko 750 organizacija i građanskih inicijativa sa preko 30 miliona evra u grantove.

Nastavljamo i ove godine sa različitim instrumentima koji odgovaraju potrebama različitih tipova organizacija civilnog društva, neregistrovanih inicijativa i pojedinačnih aktivista.

Pogledajte Kalendar grantova KCSF-a za 2024. za ključne rokove za grantove za ovu godinu.