KALENDARI I GRANTEVE TË KCSF-SË PËR SHOQËRI CIVILE 2024

Për 25 vite #KCSF ka përkrahur financiarisht mbi 750 organizata e nisma qytetare me mbi 30 milion euro në grante.

Vazhdojmë edhe gjatë këtij viti, me instrumente të ndryshme që i përshtaten nevojave e llojeve të ndryshme të organizatave të shoqërisë civile, nismave të paregjistruara e aktivistëve individual.

Shihni Kalendarin e Granteve të KCSF-së për vitin 2024 për afatet kryesore të granteve për këtë vit.