Kontakti: sevem.potoku@kcsfoundation.org

Sevëm Potoku Dragidella je završila studije masovnih komunikacija, smer novinarstvo. Ima preko 12 godina radnog iskustva u administraciji i medijima.

Profesionalnu karijeru je zapo?ela kao pratilac medija i terenski novinar dve godine.

Deo je administracije KCSF-a više od 10 godina.

Pozitivna energija i velika volja za radom ?ine Sevëm delom ovog sjajnog tima KCSF-a.