Kontakti: sevem.potoku@kcsfoundation.org

Sevëm Potoku Dragidella ka përfunduar studimet në drejtimin e Komunikimit Masiv, dega e gazetarisë.Ka përvojë pune mbi 12 vjeçare në administratë dhe media.

Karrierën profesionale e ka filluar si monitoruese e mediave dhe gazetare terreni për dy vite.Ndërkaq prej mbi 10 vjet është pjesë e administratës së KCSF-së.

Energjia pozitive dhe vullneti i madh për punë e bën Sevëmin të jetë pjesë e këtij ekipi të madh të KCSF-së.