Kontakt: rudina.hasimja@kcsfoundation.org

Rudina Hasimja je aktivistkinja civilnog društva, sa profesionalnim iskustvom u lokalnim, me?unarodnim organizacijama i javnim institucijama. Pre KCSF-a, radila je u Fondaciji Lumbardhi od 2020. do 2022. godine. Istovremeno je bila angažovana u programu Organizacioni razvoj zajednice Peace Corps-a kao tehni?ki trener od 2020. do 2021. godine. Pre toga, od 2015. do 2018. godine, koordinirala je program integracije u Evropsku uniju u Kosovskoj fondaciji za otvoreno društvo. Od 2012. do 2014. godine radila je kao programski koordinator u Centru za istraživanje, dokumentaciju i publikacije, lokalnoj organizaciji koja se bavi tranzicionom pravdom. Pre toga je bila projektni službenik u Odseku za visoko obrazovanje u Odeljenju za demokratizaciju OEBS-a 2011. godine. Radila je kao savetnik ministra u Ministarstvu za evropske integracije 2010-2011.

Rudina je poha?ala master program društvenih nauka na Univerzitetu u ?ikagu. Završila je osnovne studije na Ameri?kom univerzitetu na Kosovu / RIT Kosovo u oblasti javne politike i medija i grafi?kih komunikacija.