Kontakt: rudina.hasimja@kcsfoundation.org

Rudina Hasimja është aktiviste e shoqërisë civile, me përvojë profesionale në organizata lokale, ndërkombëtare, dhe institucione publike. Para KCSF-së, ajo ka punuar në Fondacionin Lumbardhi nga 2020 – 2022. Në të njëjtën kohë, ka qenë e angazhuar në programin Zhvillimi Organizativ i Komunitetit në Peace Corps si trajnere teknike nga 2020 – 2021. Para kësaj, nga 2015 – 2018 në Fondacionin Kosovar për Shoqëri të Hapur ka koordinuar programin e integrimit në Bashkimin Europian.

Në 2012 – 2014 ka punuar si koordinatore e programit në Qendrën për Hulumtim, Dokumentim dhe Publikim, një organizatë lokale që merret me drejtësi tranzicionale. Para kësaj, ka qenë zyrtare e projektit në njësinë për Arsim të Lartë në Departamentin e Demokratizimit në OSBE në 2011. Ka shërbyer si këshilltare e ministrit në Ministrinë e Integrimit Europian në 2010 – 2011.

Rudina ka ndjekur programin e Masterit në shkenca sociale në Univerzitetin e Chicagos. Studimet e Bachelorit ka përfunduar në Univerzitetin Amerikan në Kosovë / RIT Kosovo në Politika Publike dhe Media dhe Komunikim Grafik.