Kontakt: edona.krasniqi@kcsfoundation.org

Edona Krasniqi je u KCSF-u 7 godina i trenutno je direktor Odeljenja za re-grantove. Ima više od 15 godina kombinovanog radnog iskustva u nevladinim, akademskim i privatnim institucijama. Radila je kao istraživa? i evaluator u doma?im i me?unarodnim organizacijama i autor je radova o pitanjima obrazovanja i civilnog društva. Završila je master studije ekonomije, specijalizaciju iz ekonomije i politike, na Univerzitetu u Frajburgu. Tako?e je studirala i diplomirala menadžment i javnu politiku na Ameri?kom univerzitetu na Kosovu i tako?e ima diplomu iz obrazovne politike na Univerzitetu Georgetown. Njena interesovanja su politi?ka ekonomija i kre?u se oko istraživanja preseka ekonomskih sistema, socioekonomske nejednakosti, gra?anskog u?eš?a i goru?e ekološke krize našeg vremena.