Kontakt: edona.krasniqi@kcsfoundation.org

Edona Krasniqi është me KCSF-në tash e 7 vite dhe aktualisht është Drejtoreshë e Departamentit të Ri-Grantimeve. Ajo ka më shumë se 15 vjet përvojë pune të kombinuar në institucione joqeveritare, akademike dhe private. Ajo ka punuar si studiuese dhe vlerësuese në organizata vendore dhe ndërkombëtare dhe është autore e punimeve mbi çështje arismore dhe shoqërinë civile. Ajo ka përfunduar studimet Master në Ekonomi, e specializuar në Ekonomi dhe Politikë nga Universiteti i Freiburgut. Ajo gjithashtu ka studiuar dhe është diplomuar në drejtimin Menaxhment dhe Politika Publike në Universitetin Amerikan në Kosovë dhe po ashtu është ka një certifikatë të diplomuar në Politikë Arsimore nga Universiteti Georgetown. Interesat e saj janë në ekonominë politike dhe sillen rreth eksplorimit të kryqëzimit midis sistemeve ekonomike, pabarazisë socio-ekonomike, pjesëmarrjes qytetare dhe krizës urgjente ekologjike të kohës sonë.