Ardita Zejnullahu je izvršna direktorka Asocijacije elektronskih medija na Kosovu – AMPEK. Ona je vrhunski medijski stru?njak sa preko 14 godina velikog iskustva u celom spektru zakona o slobodi medija i komunikacijama iz regulatorne i privatne komercijalne perspektive, kao i iz perspektive javnog sektora.

Ardita je diplomirala ekonomiju i menadžment i magistrirala me?unarodno pravo na Univerzitetu u Prištini; M.Studijski istraživa?ki stepen

(Program uporednog medijskog prava i politike) sa Univerziteta u Oksfordu; LLM iz uporednog evropskog i me?unarodnog prava sa Evropskog univerzitetskog instituta u Firenci i MSx iz oblasti liderstva sa Univerziteta Stanford.

Pre nego što se pridružila AMPEK-u, Ardita je radila kao finansijski menadžer za Save the Children na Kosovu i kao finansijski savetnik za NCSC/DPK Consulting; USAID sprovedbeni partner na projektu sudske administracije na Kosovu.

Bila je ?lan odbora nekoliko organizacija civilnog društva na Kosovu.