Ardita Zejnullahu shërben si Drejtoreshë Ekzekutive e Shoqatës së Mediave Transmetuese në Kosovë – AMPEK. Ajo është një profesioniste e arrirë e medias me mbi 14 vjet përvojë të gjerë në të gjithë spektrin e ligjeve të lirisë së medias dhe komunikimit nga perspektiva rregullatore dhe komerciale private si dhe nga perspektiva e sektorit publik.

Ardita ka diplomë baçelor në Ekonomi dhe Menaxhim dhe diplomë master në të Drejtën Ndërkombëtare nga Universiteti i Prishtinës; Diplomë M.Stud.kërkimore

(Programi në të Drejtën dhe Politikat e Mediave Krahasuese) nga Universiteti i Oksfordit; Diplomë LLM në të Drejtën Krahasuese Evropiane dhe Ndërkombëtare nga Instituti Universitar Evropian në Firence dhe MSx në Lidership nga Universiteti Stanford.

Para se t’i bashkohej AMPEK-ut, Ardita ka punuar si Menaxhere Financiare për Save the Children në Kosovë dhe si Këshilltare Financiare për NCSC/DPK Consulting; Partner implementues i USAID-it në projektin e administrimit të gjykatave në Kosovë.

Ajo ka shërbyer si anëtare e Bordit për disa organizata të shoqërisë civile në Kosovë.