Teško je danas sresti nekoga sa Kosova u Briselu, na doga?ajima vezanim za EU u Prištini ili negde drugde, ko nije prošao Školu evropskih integracija. Ve?ina njih je završila razli?ite univerzitete širom Evrope, specijalizuju?i se za EU poslove. Me?utim iskustvo iz Škole evropskih integracija i dalje smatraju vrednim iskustvom koje im pomaže da bolje rade posao gde god da rade. Stalno ih sre?em u Briselu—grupe kosovskih novinara u poseti Briselu, zvani?nici Ministarstva za evropske integracije koji dolaze na sastanke sa Evropskom komisijom, delegacije Carine Kosova, Ministarstva poljoprivrede, državnog tužilaštva i drugih institucija koje u?estvuju na sastancima sa njihovim kolegama u EU. Ovo je najbolji dokaz koliko je KCSF doprineo razvoju i demokratizaciji Kosova, kao i ukupnom rastu i razvoju kako sektora civilnog društva tako i državnih institucija.

-Augustin Palokaj
Me?unarodni dopisnik mnogih medija