Nakon rata došlo je do velikog priliva donatora sa razli?itim programima što je rezultiralo osnivanjem mnogih nevladinih organizacija vo?enih donatorima. Mislim da je KCSF odigrao klju?nu ulogu u ovom kontekstu pomažu?i korenskom civilnom društvu koje je bilo marginalizovano od strane velikih donatora. Pove?ao je broj organizacija sa smislenim programima i izgradio njihove kapacitete, održavaju?i u životu važan sloj istinski demokratskog društva. Mislim da ?ak i danas, a posebno sada sa padom me?unarodnih donatorskih sredstava, pretežno lokalne organizacije kao što su KCSF i KFOS doprinose održivosti drugih organizacija civilnog društva na Kosovu. Kada eksterna sredstva presahnu, upravo ?e te fondacije morati snositi teret pomo?i lokalnim organizacijama manjim ciljanim sredstvima.

-Agon Demjaha
Akademik, aktivista civilnog društva i bivši makedonski ambasador u Švedskoj