Uporedna analiza međunarodne prakse o zahtevima za finansijsko izveštavanje za OCD