Program Građanskog Angažovanja koju finansira USAID sada prihvata prijave za podršku partnerstvima između organizacija civilnog društva i privatnog sektora.

Ova partnerstva će raditi na zajedničkim inicijativama koje se bave zabrinutošću (problemima) zajednice i promovišu međusektorsku saradnju, sa ciljem negovanja povećanog društvenog poverenja i povoljnijeg okruženja kako za finansijsku tako i za nefinansijsku podršku civilnom društvu.

Maksimalni iznos koji se može dodeliti je EUR 7,300. Potreban je udeo u troškovima od 20%. Doprinosi u naturi su dobrodošli, ali se ne smatraju sufinansiranjem.

Da bi bili uzeti u obzir za ovu priliku za finansiranje, zainteresovani aplikanti moraju podneti svoje predloge ceainfo@kcsfoundation.org.

Pitanja u vezi sa dokumentima za prijavljivanje mogu se obratiti ceainfo@kcsfoundation.org.

Odgovori na sva primljena pitanja biće objavljeni u odeljku „Prijavite se za grantove“ na veb stranici KCSF-a.