Trec?em Koordinacionom sastanku Programa gra?anskog angažovanja

Zagovaranje kroz pružanje besplatnih pravnih saveta i promovisanje transparentnosti javnog finansiranja lokalnih OCD bile su glavne teme o kojima se razgovaralo na tre?em Koordinacionom sastanku Programa gra?anskog angažovanja, održanom 25. oktobra 2023. godine.

U cilju promovisanja zajedni?kog angažovanja u ovim oblastima, ovaj sastanak je okupio predstavnike civilnog društva, medijske stru?njake, predstavnike projekata koje finansira USAID i druge donatore koji podržavaju civilno društvo na Kosovu.