Preko male kampanje, organizaciji „Zë“ je doniran simboli?an iznos novca za obezbe?ivanje neophodnog materijala za logopedske sesije

Organizaciji „Zë“ – Logopedski centar za le?enje i istraživanje donirana je simboli?na suma novca koji je prikupljen kroz malu kampanju koja je sprovedena tokom grupne vežbe u okviru napredne obuke za diversifikaciju resursa i prikupljanje sredstava. Ovim prikupljenim iznosom bi?e obezbe?en didakti?ki materijal neophodan za sprovo?enje ocenjivanja i logopedskih sesija u okviru organizacije.

Naprednu obuku, koja je tokom juna održana u Gra?anici i Prištini, i koja je realizovana od grupe profesionalnih trenera i mentora obu?enih od strane Kosovske fondacije civilnog društva (KCSF) i Catalyst Balkans, završili su je 31 predstavnik iz 27 organizacija civilnog društva (OCD). Ova obuka je imala za cilj produbljivanje znanja ste?enih sa osnovnih obuka koja su održana u martu ove godine. Ova obuka je pružala znanje o modelima prikupljanja sredstava, izgradnji partnerstva sa donatorima iz poslovne zajednice, kao i obezbe?ivanju finansijske održivosti u zajednicama u kojima deluju. Obuka je tako?e poslužila kao platforma za inspiraciju, gde su organizacije Germin i SOS De?ja sela na Kosovu predstavili razli?ite modele prikupljanja sredstava. Ovo je ujedno bio drugi nivo ciklusa obuka o finansijskoj održivosti OCD-ova, koji ?e biti pra?en direktnim mentorstvom organizacija koju ?e pružati stru?njaci CEA.