Poziv za prijavu na osnovnu obuku o diverzifikaciju i prikupljanje sredstava

Kosovska fondacija za civilno društvo (KCSF) poziva organizacije civilnog društva, neformalne grupe i aktiviste da se prijave za jednodnevnu osnovnu obuku o diverzifikaciju i prikupljanje sredstava, koja se odvija u okviru Programa graćanskog angažovanja, petogodišnja inicijativa koja se sprovodi u partnerstvu sa misijom USAID-a na Kosovu.

Digitalni prijavni formular možete pronaći u pozivu. Rok za prijavu je 13. mart 2024. godine.