Oglas za slobodno radno mesto

Program građanskog angažovanja (CEA) je petogodišnji program Kosovske fondacije civilnog društva (KCSF) koji finansira Agencija Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID). Program će podržati brojne aktivnosti usmerene na unapređenje povezanosti civilnog društva sa građanima, saradnju unutar sektora i sa drugim sektorima, kao i diverzifikaciju resursa civilnog društva izvan stranih donatorskih sredstava s ciljem jačanja učešća u donošenju odluka i povećanja transparentnosti i odgovornosti javnih institucija i OCD-ova prema javnosti.