Mobilizacija novih resursa za OCD, poziv za obuku trenera