Danas obeležavamo važan trenutak na našem putu – 25 godina rada i posvećenosti idealima demokratije i građanskog društva.

Da obeležimo ovih četvrt veka rada KCSF-a, okupili smo se zajedno sa kolegama iz civilnog društva, domaćim i međunarodnim institucijama, predstavnicima međunarodnih organizacija i diplomatskog kora na Kosovu, partnerima, saradnicima, predstavnicima medija i svim kolegama dragih bivših kolega. Osvrnuli smo se na proteklih 25 godina, naglašavajući našu duboku zahvalnost za partnerstvo i saradnju, zajednička dostignuća i pozitivan uticaj koji smo zajedno napravili.

Zajedno smo prevazišli izazove, slavili pobede i radili na zajedničkom cilju da Kosovo postane bolja zemlja. Stoga, ovaj događaj nije samo proslava naših dosadašnjih dostignuća, već i obnavljanje naše posvećenosti tekućim kolektivnim naporima u cilju jačanja i demokratizacije zemlje.