Kontakt: yllka.hoxha@kcsfoundation.org

Yllka Hoxha je finansijski menadžer u KCSF-u i nadgleda finansijske operacije za aktivnost gra?anskog angažovanja. Sa preko 11 godina iskustva u civilnom društvu, radila je na poslovima u finansijama, ljudskim resursima i administraciji. Diplomirala je i magistrirala marketing na Univerzitetu u Prištini. Yllka je ?lan Udruženja sertifikovanih ra?unovo?a i revizora Kosova (USRRK), sa zvanjem sertifikovanog ra?unovo?e i trenutno završava proces za sertifikovanje revizora.