Kontakt: tesa.kabashi@kcsfoundation.org

Tesa Kabashi je studentkinja antropologije na Univerzitetu u Prištini, trenutno u poslednjoj godini studija. Tokom poslednjih godina, bila je angažovana na različitim istraživačkim i kulturnim projektima, sa posebnim fokusom na kulturna, vizuelna i umetnička polja. Njena posvećenost zastupanju i aktivizmu bila je važan deo njenog života, usmeravajući njene napore kako u akademskom, tako i u ličnom smislu.