Filloreta Bytyçi se bavi pravom i magistrirala je savremene evropske studije na Univerzitetu Sussex (UK). Ima veliko iskustvo u radu na razli?itim donatorskim projektima u oblastima razvoja zajednice, civilnog društva, medija i javne uprave. Od 2004. godine, kao konsultant, podržava razvoj politike i planiranje reformi u Vladi Kosova. Trenutno je zamenica lidera tima/specijalista za razvoj politike za projekat koji finansira Sida za podršku razvoju kapaciteta u oblasti razvoja politika i koordinacije na Kosovu, pružaju?i savete i podršku osoblju Koordinacionog sekretarijata Vlade u Kancelariji premijera Kosova i resornim ministarstvima, da kontinuirano pove?avaju svoje kapacitete za razvoj i koordinaciju politika. Njeno profesionalno iskustvo u velikoj meri leži i u oblasti medija. Bila je savetnik za medijsko pravo u USAID/REX programu za razvoj nezavisnih medija o pitanjima vezanim za medijsko pravo i medijske propise. Osim toga, radila je i kao savetnica u dva lokalna medijska i novinarska udruženja. Dva puta je nominovana i imenovana od strane Skupštine za ?lana Saveta Nezavisne komisije za medije Kosova.

Tako?e je doprinela razvoju nekoliko studija: Regionalna komparativna studija OECD/SIGMA o proceni uticaja propisa (RIA), Studija izvodljivosti Swiss Intercooperation Kosova o sistemu razvoja opštinskih kapaciteta na Kosovu, Studija Sida koja prikazuje mogu?a podru?ja i pitanja za podršku javnoj upravi u Albaniji i na Kosovu 2014-2020, Sida studija Procena opcija za nastavak švedske podrške pluralisti?kom civilnom društvu u Srbiji, Kosovu, Albaniji i Bosni i Hercegovini i GIZ Dijagnosti?ki izveštaj o oblastima

koordinacije politike, strateškog planiranja, zakonodavstva, upravljanja evropskim integracijama i sprovo?enje funkcionalnih pregleda u Vladi Kosova.