Kontakt: fatbardha.ramadani@kcsfoundation.org

Fatbardha Ramadani je aktivna više od sedam godina na poziciji menadžera administracije i finansija. Njeno iskustvo i doprinos je uglavnom u privatnom sektoru, gde je takođe bila uključena u direktnu prodaju i upravljanje operacijama. Završila je osnovne studije na Univerzitetu u Prištini za računovodstvo i finansije, a zatim nastavila studije na master nivou na Univerzitetu za biznis i tehnologiju u istoj oblasti. Sada je deo programa angažovanja građana (CEA-Citizen Engagement Activiti), gde je na poziciji službenika za finansije i administraciju.