Kontakt: fatbardha.ramadani@kcsfoundation.org

Fatbardha Ramadani eshte aktive per me shume se shtate vite ne poziten menxhere e administrates&financave. Eksperienca dhe kontributi i saj ka qene kryesisht  ne sektorin privat ku ka qene e perfshire edhe ne shitjen direkte dhe menaxhimin e operacioneve. Ka perfunduar studimet bachelor ne Univeristetin e Prishtines per kontabilitet dhe financa dhe pastaj ka vazhduar studimet ne nivelin master ne Universitetin per Biznes dhe Teknologji ne po te njejten fushe. Tani eshte pjese e programit per angazhim qytetar (CEA-Citizen Engagement Activity), ku mban poziten e zyrtares per Financa dhe Administrate.