Razvoj i organizacija zajednice?

Program razvoja zajednice i organizovanja izgradnje kapaciteta omogu?ava OCD da se angažuju sa bira?kim jedinicama, koriste mapiranje zajednice da osnaže lokalne zajednice i stvore veze sa drugim zainteresovanim stranama u zajednici. OCD ?e biti podržane u kreiranju i implementaciji projekata zajednice koji ih približavaju svojim bira?ima i angažuju širu zajednicu.

OCD i aktivisti se dodatno osposobljavaju za vršenje svoje uloge u pra?enju ispunjavanja standarda u?eš?a javnosti od strane lokalnih samouprava i u podsticanju i podršci zajednice da postane deo procesa donošenja odluka na lokalnom nivou.