Të fundit

Sigurimi i resurseve të nevojshme financiare për zhvillimin e veprimtarisë është një nga çështjet më delikate sa i përket organizatave të shoqërisë civile. Sektorit të shoqërisë civile në Kosovë vazhdojnë t’i vihen në dispozicion një shumë e konsiderueshme e fondeve, sidomos nga donatorët ndërkombëtarë, përderisa fondet publike lënë shumë për të dëshiruar si për nga

Shiko më shumë