Preko 40 mladih iz sela Balaj u Uroševcu, uklju?eni su u rad i volonterske aktivnosti kroz “Program aktivne omladine u selu Balaj – Rri’ON”. Ovaj projekat je inicijativa Granit Sadiku, koju ve? šest meseci sprovodi kroz Grant za volonterizam na ovom lokalitetu.

Kroz igru ??i aktivnosti identifikovali su i mapirali potrebe zajednice, kao i angažovali se u pronalaženju rešenja ili minimiziranju problema sela. Program je uspeo da doprinese mladima u razvoju znanja, vrednosti i veština kao što su: kriti?ko mišljenje, stru?no osposobljavanje, komunikacija, društvene veštine, donošenje odluka, liderstvo i podizanje svesti o aktivnom gra?anstvu.

Grantovi za volonterizam se nude u okviru Resursnog centra za civilno društvo na Kosovu, projekta koji sufinansiraju Evropska unija (EU) i Švedska, a sprovode Kosovska fondacija za civilno društvo (KCSF) i Community Building Mitrovica (CBM).

-Rri’ON
Qendra e Burimeve për Shoqëri Civile në Kosovë