Me?unarodni dan mladih, okupio je desetine mladih u ?akovici u nizu aktivnosti koje organizuje Activism Roots, kroz projekat „Izgradi karijeru kroz volontiranje”, koji je podržan kroz Grant za volonterizam.

Activism Roots je tokom 7 meseci koliko je realizovao ovaj projekat uspeo da uklju?i preko 300 mladih od 15 do 24 godine iz opštine ?akovica, u razli?ite obuke i diskusije sa ciljem da ih edukuje o važnosti volonterizma sa fokusom na mnoge prednosti volonterizma koje mogu pozitivno uticati na njihovu budu?u karijeru.

Ovi mladi ljudi su danas, osim što su bili uklju?eni u aktivnosti, imali priliku da se certificiraju od strane ove organizacije za u?eš?e i angažovanje u volonterskim aktivnostima tokom ove godine.

Grantovi za volonterizam se nude u okviru Resursnog centra za civilno društvo na Kosovu, projekta koji sufinansiraju Evropska unija (EU) i Švedska, a sprovode Kosovska fondacija za civilno društvo (KCSF) i Community Building Mitrovica (CBM).

-Activism Roots
Qendra e Burimeve për Shoqëri Civile në Kosovë