Të fundit

Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF), me buxhet për grante mbi 2 milion Euro në vit, është një nga partnerët kryesorë të donatorëve bilateralë. Përkrahja e KCSF dhe partnerëve të saj, ka për qëllim zhvillimin e shoqërisë civile në Kosovë, përkrahjen e OJQ-ve dhe iniciativave qytetare për të zhvilluar demokracinë në vend, si dhe mobilizim

Shiko më shumë