Komunikata e KCSF-së mbi Raportin e Vendit të Kosovës 2020 për shoqërinë civile