U MBYLL KONKURSI PËR SHKOLLËN PËR INTEGRIM EUROPIAN

U MBYLL KONKURSI PËR SHKOLLËN PËR INTEGRIM EUROPIAN

Njoftohen të gjithë të interesuarit se të Premten, më 9 Shtator 2011, ka përfunduar pranimi i aplikacioneve për gjeneratën e 13të të Shkollës për Integrim Europian.

Komisioni do të shqyrtojë mbi 200 aplikacione të pranuara dhe do të dalë me rezultatet e vlerësimit brenda javës së ardhshme.

Lista e të përzgjedhurëve do të publikohet në faqen zyrtare të internetit të Shkollës për Integrim Europian http://shkollaeuropiane.org/?page=1,12,31.