U KONTRAKTUA FURNIZUESI PËR MAMOGRAF MOBIL DIGJITAL

Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile, në emër të Grupit të Grave deputete të Kuvendit të Kosovës, dhe me përkrahje financiare nga donatorë të huaj dhe vendorë në Kosovë, ka përmbyllur procesin e prokurimit dhe ka kontraktuar ofertuesin më të mirë për furnizim me një mamograf mobil digjital.

Më poshtë mund të gjeni ftesën origjinale dhe njoftimin për kontraktim.

Gjuha e tenderit është gjuha angleze…


INVITATION TO TENDER

 Place: Prishtina, Kosovo

 Date: 26.08.2013

 Our ref.: MAM/ KCSF/01-13

SUBJECT: INVITATION TO TENDER FOR THE SUPPLY OF MOBILE MAMMOGRAPHY UNIT – KOSOVO

The Kosovar Civil Society Foundation (KCSF)on behalf of the Women Caucus of the Assembly of Republic of Kosovo and the financial support from various international and domestic donors in Kosovo is carrying out this procurement procedure to find a Supplier for the supply and delivery of one mobile digital mammography unit.

This is an invitation to tender for the above mentioned supply contract. Entities interested to submit a tender should download and utilize the tender dossier available in this article below.

Tender dossier consists of:

  • LETTER OF INVITATION
  • INSTRUCTIONS TO TENDERERS
  • ToR/ TECHNICAL SPECIFICATION & TECHNICAL OFFER REQUIREMENTS
  • DRAFT CONTRACT
  • SPECIAL AND GENERAL CONDITIONS
  • MDM PHOTO SPECIFICATION
  • BUDGET BREAKDOWN (BOQ)
  • APPENDIX TO TENDER – FORMS

We look forward to receiving your tender and the accompanying documents at KCSF Office (Fazli Grajqevci 4/a, 10000Prishtina, Kosovo), before the deadline 26.09.2013 at 12:00.

Yours sincerely,
Kosovar Civil Society Foundation (KCSF)