THIRRJE PËR APLIKIM PËR KONFERENCËN RAJONALE TË TACSO-S – ZHVILLIMI I KOMUNITETIT, KOMUNIKIMI OSHC-VE

TACSO ka publikuar dy thirrje për aplikim për ngjarjen e komunikimit P2P që do të mbahet në Sarajevë në nëntor 2015. Konferenca do të fokusohet në komunikimin e OShC-ve me komunitetet.

Thirrjet e publikuara janë:

Pasi që afatet janë në gusht, lista e finale e pjesëmarrësve planifikohet të jetë finale në fillim të muajit shtator.