THIRRJE PËR APLIKIM NGA TACSO P2P PËR PUNËTORINË RAJONALE “COMMUNICATION FUSION FOR CSOS”

Në vazhdën e organizimeve të përvjetshme me qëllim të ngritjes së kapaciteteve të komunikimit të organizatave të shoqërisë civile në kuadër të TACSO 2, TACSO organizon punëtorinë rajonale “Communication Fusion for CSOs”.  Punëtoria do të mbahet në Tiranë, më 9-10 nëntor 2016.

Të interesuarit duhet të plotësojnë formularin e aplikimit dhe ta dërgojnë atë në emailin e zyrës përkatëse rajonale të TACSO-s deri më 13 tetor 2016.

Informatat më të detajuara i gjeni në thirrjen për aplikim.