PUNËTORIA RAJONALE “STRUKTURAT E BASHKËPUNIMIT RAJONAL – SHTIGJET PËR PJESËMARRJEN E KOSOVËS” 19 NËNTOR , 2013 NË HOTEL EMERALD, PRISHTINË

KCSF në bashkëpunim me Këshillin Britanez, mbështetur nga projekti “KS talks EU”, dhe Ministrinë e Punëve të Jashtme organizon punëtorinë nga “Strukturat e bashkëpunimit rajonal – shtigjet për pjesëmarrjen e Kosovës”.

Punëtoria mbahet më 19 nëntor 2013,  në Hotel Emerald, Prishtinë.